STAFFAN CARAZO

staffan carazoLeg. Psykolog, Specialist i klinisk psykologi,
Leg. Psykoterapeut, Handledare i psykosocialt arbete


Personlig presentation
Jag arbetar på ett resursorienterat sätt för att hjälpa mina klienter att se, förstå och arbeta med hinder till personlig/konstruktiv utveckling på olika nivåer. Hinder och möjligheter kan märkas lika väl på kroppslig nivå som på psykisk-, organisatorisk-, och samhällelig nivå. Det är min utgångspunkt att man både skapar och formar sitt eget öde och livssituation, men att ödet också kan bryta sig in i ens liv. Olika situationer och svårigheter kräver olika förhållningssätt. Du kan konsultera mig både som privatperson eller från företag. Jag har utöver min privata verksamhet ca 12 års erfarenhet av vuxenpsykiatriskt arbete samt 5 års arbete inom elevhälsovård med barn och ungdomar. Jag är också utbildad i traumabehandling.

Publikationer
Recension av "Honoring the body", Alexander Lowens självbiografi. Psykologtidningen. Nr. 2/05.
För att läsa artikeln tryck här.

Recension av "Konfliktmedling", av Dag Hareide. Matrix - nordisk tidsskrift for psykoterapi. Nr. 1/09.
För att läsa artikeln tryck här.

Bok: Karaktärsanalys -Att förstå karaktärsstrukturens betydelse i psykoterapi. Förlagstryckeriet Vitterleken, 2006.
För att läsa Förord och Inledning tryck här.

Tidsskriftsartikel: Wilhelm Reich - En psykoanalytikers barndomstrauma. Insikten. Nr. 4/07.
För att läsa artikeln tryck här.

Tidsskriftsartikel: Om Reich hade mött Winnicott - Två män och deras olika bidrag. Insikten. Nr. 2/08.
För att läsa artikeln tryck här..

Tidsskriftsartikel: Växande behov av konfliktlösning och medling. Psykologtidningen. Nr. 11/09.
För att läsa artikeln tryck härpdf_small.

 
Radiointervju om arbetsplatskonflikter (maj, 2008)
Del 1: Hur konflikter skapas (03:38 min).
Del 2: Är vissa arbetsplatser känsligare än andra? Och vad är en konflikt (02:19 min)?
Del 3: Vad skall man göra när man hamnat i en konflikt (01:32 min)?
 


Utbildning:

Leg. Psykolog, 6 år
Femårig universitetsutbildning plus ett års praktisk tjänstgöring under särskild handledning för lämplighetsprövning, 300 högskolepoäng. Efter detta utfärdas legitimation av Socialstyrelsen.

Specialist i klinisk psykologi, 3 år
Specialistutbildningen sker inom yrket (leg. psykolog) och beräknas motsvara ca 90-100 högskolepoäng. Den pågår under 3 år. Den innehåller alltid en professionskurs (professionsteori, etik och juridik), specialistkollegium samt olika kurser med fördjupning av psykologisk teori och metod. Ett vetenskapligt arbete inom området avslutar utbildningen. Sveriges Psykologförbund utfärdar specialistbehörighet.

Leg. Psykoterapeut, 3 år
Påbyggnadsutbildning i psykoterapi på halvfart, 90 högskolepoäng vid Göteborgs universitet, Psykologiska institutionen. Socialstyrelsen utfärdar legitimation.

Handledning i psykosocialt arbete, 1,5 år
Påbyggnadsutbildning i handledning på halvfart, 45 högskolepoäng vid Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete.

Norm och avvikelse: maktperspektiv på arbetslivet
Fristående kurs vid Göteborgs universitet, 15 högskolepoäng. Institutionen för arbetsvetenskap.

Projekt, projektledarskap och konflikthantering
Fristående kurs vid Göteborgs universitet, 15 högskolepoäng. Institutionen för arbetsvetenskap.

Konfliktlösning: Konfliktkunskap
Fristående kurs vid Göteborgs universitet, 15 högskolepoäng. Institutionen för arbetsvetenskap.

Konfliktlösning: Dialog, förhandling och medling
Fristående kurs vid Göteborgs universitet, 15 högskolepoäng. Institutionen för arbetsvetenskap.

Konfliktlösning: Konflikter i grupper och organisationer
Fristående kurs vid Göteborgs universitet, 15 högskolepoäng. Institutionen för arbetsvetenskap.

Konfliktlösning: Kultur och mångfald
Fristående kurs vid Göteborgs universitet, 15 högskolepoäng. Institutionen för arbetsvetenskap.

Forskningsmetoder inom arbetsvetenskap
Fristående kurs vid Göteborgs universitet, 15 högskolepoäng. Institutionen för arbetsvetenskap.

Invandrar- och minoritetsfrågor
Fristående kurs vid Göteborgs universitet, 15 högskolepoäng. Sociologiska institutionen.

Conciousness studies and psychical research
Fristående kurs vid Göteborgs universitet, 7,5 högskolepoäng. Psykologiska institutionen.

Kognitionsvetenskap
Språkteori inom kognitionsvetenskap, motsvarande 15 högskolepoäng. Universidad de Costa Rica.

Kognitionsvetenskap
Neurokognition inom kognitionsvetenskap, 7,5 högskolepoäng vid Göteborgs universitet, Institutionen för tillämpad informationsteknologi.

Neuropsykologi med inriktning mot utvecklingsrelaterade funktionsbegränsningar hos barn
Fristående kurs på avancerad nivå, 15 högskolepoäng vid Göteborgs universitet, Psykologiska institutionen. 

Neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap
Fristående kurs på avancerad nivå, 15 högskolepoäng vid Göteborgs universitet, Psykologiska institutionen.

Kroppsorienterad psykoterapi, 3 år
Psykodynamisk psykoterapi som integrerar kroppsspråk, kroppsuppfattning och kroppsupplevelse i den psykoterapeutiska processen. Det innebär i praktiken både ett fokus på kroppen som känner känslor, och på tankar som kan förstå och bearbeta känslor.

Kroppsanalytisk psykoterapi, 4 år
Kroppsrelaterad psykoterapi som utgår från psykomotorisk utveckling och detaljerad anatomisk kunskap om vilka muskler som ”träder in” under utvecklingen. Vilket psykologiskt innehåll som ryms i varje muskel och utvecklingsfas. Metoden bygger på hur spänningar och uppgivenhet i muskeltonus kan förstås och integreras i behandlingsprocessen.

Traumabehandling, 0.5 år
15 dagars tilläggsutbildning, integrerad med tidigare utbildning i PTSD (post traumatisk stress disorder) -behandling.