FÖRETAG

webb.ingang_6

Vi erbjuder företag olika former av psykologisk kompetens.

Psykologi är en empirisk vetenskap som systematiskt beskriver hur och varför människor känner, tänker och handlar på vissa sätt i olika situationer.

Vi utgår från vetenskapliga teorier om den enskilda individens, gruppens och organisationens psykologi. Det innebär att vi väljer de analysinstrument, test och verktyg som passar för er frågeställning.

Det förutsätter goda kunskaper i testmetodik och vetenskapsteori att kunna garantera god etik, kvalitet och professionellt förhållningssätt. Det är en kvalitetsgaranti för er som kund att vi är legitimerade psykologer.

Läs gärna mer om våra tjänster i sidomenyn. Vi erbjuder såväl psykologisk behandling för arbetsrelaterad problematik som ledarskapsutveckling och andra HR-tjänster.

Ni är välkommen att höra av er för att diskutera just era önskemål och behov!