LEDARSKAPSUTVECKLING

webb.vaxt

Vi erbjuder ledare i olika verksamheter möjlighet till ledarskapsutveckling. Vårt koncept består av tre delar: (1) en ledarskaps/kompetensprofil, (2) definierandet av resurs- och utvecklingsområden i denna profil och (3) utvecklandet av kompetens och ett personligt ledarskap.

Arbetet med kompetensutveckling sker genom handledning/coaching. Det innebär bland annat att inom en överenskommen struktur diskutera olika frågeställningar, beslut och situationer som uppstår i ens dagliga arbete. Det kan också finnas utbildande/pedagogiska inslag i handledningen.

Självkännedom är ett centralt och viktigt område för alla ledare. Det kommer som en naturlig följd av att ledare fungerar som normsättare inom den verksamhet som han/hon verkar. En ledares personliga fördelar och brister kommer därför oundvikligen med tiden att sätta sin prägel på organisationen och reflektera hans/hennes förmåga att leda sin verksamhet.

Det är en av våra utgångspunkter att medvetenhet, mellanmänskliga resurser och goda normer kan användas för att bygga robusta samarbetsklimat som i sin tur genererar lojalitet och goda prestationer (människor som mår bra och känner lojalitet presterar bättre).

Välkommen att höra av er!