PARTERAPI

webb.blomma

Det är för de flesta en viktig del av vuxenlivet att träffa någon att leva ihop med och bilda familj. Ibland kan emellertid det som började som en lycka förvandlas till en kris. Exempel på orsaker kan vara dålig kommunikation, brist på respekt, återkommande konflikter, brist på kärlek, otillfredsställande sexuellt samliv, oenighet om barnuppfostran, otrohet, missbruksproblem och dåligt socialt nätverk.

Vi erbjuder parterapi med syfte att förbättra förståelse, respekt och kommunikation i relationen - att hjälpa paret hantera och lösa konflikter på ett mer konstruktivt och utvecklande sätt, skapa förutsättningar för mer intimitet och ett förbättrat samliv samt låta var och en få större tillgång till sina resurser och personlighet utan att behöva känna sig låst och kritiserad.

Till oss kan man komma som par om man exempelvis känner att man "kört fast" och behöver hjälp för att komma vidare. Kanske överväger den ena (eller båda) att gå isär, men vill ändå undersöka möjligheten att få det bra ihop, alternativt redan har gått isär men önskar att förbättra kommunikationen med sin före detta partner på grund av gemensamma barn.

Välkommen att höra av er!