KLIENTAVTAL

1. Som klient hyr Du en bokad tid, vilket innebär ett betalningsansvar.

2. Om Du får förhinder, men hör av Dig med sådan framförhållning att det är möjligt att finna en ersättningstid under samma vecka, görs undantag från punkt 1.

3. Vid återbud inom 24 timmar utgår fullt arvode.

4. Vid återbud 1-3 arbetsdagar (24-72 timmar) i förväg utgår halvt arvode.

5. Vid avbokad tid mer än 3 arbetsdagar (72 timmar) i förväg utgår inget betalningsansvar.

Ovanstående klientavtal fyller två funktioner; att trygga verksamheten samt att undvika missförstånd.