PSYKOTERAPI

webb.armstodDet är vår intention att stå för god psykologi. Vi är två yrkesutbildade psykologer som arbetar med psykologisk behandling och psykoterapi.

Det innebär att vi har en seriös strävan att finna och möta dig i dina livsbetingelser och behov, för att kunna hjälpa dig att förstå, förändra och kanske förlika dig med en del aspekter av livet.

Vi möter dig som medmänniska och hjälper dig att fördjupa din relation och dialog med dig själv och andra, för att finna en större frihet och kreativitet att utveckla dig själv och ditt liv.

Vi utgår i vårt arbete från integrerade erfarenheter, teorier och metoder. Vi kvalitetssäkrar vårt arbete genom kontinuerlig vidareutbildning och handledning.

Välkommen!