HANDLEDNING

webb.soffhorne_2Vi erbjuder personal i olika verksamheter möjlighet till handledning.

Handledning innebär att inom en överenskommen struktur få möjlighet att diskutera olika frågeställningar, beslut och situationer som uppstår i ens dagliga arbete. Det kan också finnas utbildande/pedagogiska inslag i handledningen.

I vissa yrken är det naturligt att man kontinuerligt arbetar under handledning. I andra fall kan det vara så att man i perioder, eller av särskilda skäl, till exempel arbetsmiljöskäl, under en tid behöver få denna möjlighet.

I ledarskapshandledning står ofta villkoren för det egna arbetet och möjligheten till utveckling av sig själv och andra i centrum, liksom maktens för- och avigsidor samt var gränser och möjligheter börjar och slutar.

Handledning innebär en etisk och kvalitetssäkrande funktion för verksamheter. Det ger också mervärden i form av förbättrad professionalitet, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Välkommen att höra av er!