KONFLIKTHANTERING: DIALOG, MEDLING OCH FÖRHANDLING

webb.lampa_1Vi arbetar med konstruktiva metoder för att hantera konflikter i arbetslivet. När ni vänder er till oss betraktar vi konflikten som parternas egendom. Vi arbetar som tredje part med uppgift att underlätta problemlösande dialog.

Detta görs genom särskild kommunikation i konfliktsituationer. Vi betonar ickevåldskommunikation, medling och intressebaserade förhandlingar.

Våra arbetsmetoder innebär kommunikationsrutiner som syftar till att undvika försvarsreaktioner och skapa god kontakt. Medling är en process där en neutral tredje person hjälper parterna att kommunicera kring sin konflikt på ett kreativt sätt.

Vi erbjuder såväl medling som handledning i pågående konflikter.

Ni kan också konsultera oss för föreläsningar, förebyggande arbete och träning i konflikthantering.

 
Lyssna på Staffan Carazo om arbetsplatskonflikter. Intervjuad (maj, 2008) på Sveriges Radio:
Del 1: Hur konflikter skapas (03:38 min).
Del 2: Är vissa arbetsplatser känsligare än andra? Och vad är en konflikt (02:19 min)?
Del 3: Vad skall man göra när man hamnat i en konflikt (01:32 min)?
 

<