RESURSPROFIL

webb.blomma

Vi erbjuder personliga resursprofiler. Det innebär en kartläggning med återkoppling av styrkor och svagheter. Denna profil kan sedan användas för individuell karriärplanering och/eller utbildning.

Att kultivera personlig förmåga har blivit allt viktigare i dagens arbetsliv. Genom strukturerad resursinventering kan detta göras mer effektivt. Det innebär att investera i personlig förmåga.

Vi erbjuder också företag och offentliga verksamheter hjälp med matchning mellan krav- och resursprofiler för urval och rekrytering. Det kan handla om såväl chefer som medarbetare. Vi genomför oberoende bedömningar baserade på psykologiska test och djupintervjuer. Vi erbjuder denna tjänst för såväl intern- som extern rekrytering.

Om ni tar kontakt med oss kan vi diskutera just er situation och önskemål för att utforma den tjänst som bäst kan hjälpa er.

Välkommen!