JÖRN AASMUNDSEN

JörnAa

Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut
Specialist i klinisk psykologi
Handledare i psykosocialt arbete


Personlig presentation
Min utgångspunkt är tilltron till varje människas egen förmåga att utveckla sitt liv till gagn för sig själv och sina medmänniskor. Kriser i livet kan emellertid leda till att man behöver hjälp att frigöra de egna, livsbejakande resurser som då kanske inte är tillgängliga. I mötet är min utgångspunkt alltid helheten, att människan både är kropp och psyke och valet av psykologiska arbetsmetoder avgörs alltid av den unika situation som varje enskild klient befinner sig i.

Min yrkeserfarenhet som psykolog och psykoterapeut har jag från följande områden: Pedagogisk psykologi, barn- och ungdomspsykiatri (både individualterapi och familjesamtal), vuxenpsykiatri (framförallt med inriktning mot unga vuxna), familjerådgivning samt äldrepsykiatri.
För närvarande arbetar jag huvudsakligen med vuxna i individual- och parterapi, med coaching samt med handledningsuppdrag inom primärvård och företagshälsovård. Jag har också handlett personal inom skolan, skolhälsovården samt individ- och familjeomsorgen.

Jag har i tillägg ingått i Fråga psykologens svarspanel på Psykologiguiden. Exempel på svar hittar du här: Att älska varandra men inte fungera ihopVill fortsätta trots otrohet och Min man är så extremt långsur.

Legitimationsgrundande utbildningar

Psykologprogrammet (200 p) vid Göteborgs Universitet.
Femårig universitetsutbildning plus ett års praktisk tjänstgöring under särskild handledning för lämplighetsprövning. Socialstyrelsen utfärdar därefter legitimation.

Psykoterapeutprogrammet med familjeinriktning (90 hp) vid Göteborgs Universitet.
Treårig universitetsutbildning under särskild handledning för lämplighetsprövning. Socialstyrelsen utfärdar därefter legitimation.

Påbyggnadsutbildningar och fristående kurser

Diploma in Relational Mindfulness, Karuna Institute, Devon, England.
Core Process Psychotherapy is one of the original mindfulness-based psychotherapy training programs. Buddhist psychology and mindfulness practice underpin this work. Teachings are drawn from different Buddhist sources and lineages to create a broad vehicle for the training of psychotherapists, which is integrated with western personality theory, psychodynamics and psychotherapy skills. (65 continuing professional development hours).
Källa: Karuna Institute

Specialist i klinisk psykologi, Sveriges Psykologförbund.
Specialistutbildningen sker inom yrket (leg. psykolog) och beräknas motsvara ca. 90-100 högskolepoäng. Den pågår under 3 år. Den innehåller alltid en professionskurs (professionsteori, etik och juridik), specialistkollegium samt olika kurser med fördjupning av psykologisk teori och metod. Ett vetenskapligt arbete inom området avslutar utbildningen. Sveriges Psykologförbund utfärdar specialistbehörighet.

Handledning i psykosocialt arbete (45 hp), Göteborgs Universitet.
Utbildningen ges under 1 1/2 år. Centrala teman har varit handledningens mål, struktur och process, handledarrollen, handledningsmetodik, relationsaspekter, etiska frågor, gruppdynamiska faktorer, organisationsperspektiv, avslutning och evaluering. Utöver detta kontinuerlig handledning på egen handledning. 

Sexologi
, allmän inriktning (15 hp), Göteborgs Universitet.

Sexologi, klinisk inriktning (15 hp), Göteborgs Universitet.

Sexologi, pedagogisk inriktning (30 hp), Göteborgs Universitet.

Arbetslivs- och organisationspsykologi (30 hp), Universitetet i Bergen, Norge.

Att utbilda och informera (15 hp), Göteborgs Universitet.

Utöver detta kontinuerlig handledning på det egna arbetet samt ett antal utbildningstillfällen i psykologisk metod, testmetodik och förhållningssätt.