COACHING

webb.bocker_1Coaching är en metod som syftar till att utveckla människors potential. Den coaching som vi arbetar med utgår från psykologisk beteendevetenskap om hur personer agerar och reagerar under såväl sund som osund stress i arbetslivet (i vissa fall även utanför arbetslivet).

Det särskiljande för denna metod är att den håller sig inom den normalt fungerande personens psykologi och syftar till att utveckla förmågor (snarare än behandla oförmågor).

Det går även att via psykologiska testprofiler utveckla underlag för hur en person tenderar att reagera på olika former av påfrestning. Det ger såväl den handledde som hans eller hennes coach ett ytterligare instrument och vägledning i det coachande arbetet.

Välkommen att höra av er!