STRESSANALYS

webb.palm2

I dagen komplexa samhälls- och arbetsliv är påfrestande stress snarare norm än undantag. Det gäller för såväl organisationer som personer. Det är viktigt att förhålla sig till dessa stressorer. Helst innan allvarliga symptom gör sig gällande.

Genom att inventera stress blir det möjligt att föregå allvarlig ineffektivitet, negativa spiraler, stora onödiga kostnader och personligt lidande. Det innebär ett konstruktivt förhållningssätt som gör det möjligt att vidta åtgärder innan allvarlig skada är skedd.

Vi erbjuder strukturerad analys och utvärdering av stress hos såväl enskilda medarbetare som arbetsgrupper.

Välkommen att höra av er!