PROFIL

webb.bocker_1

Tankarna bakom Borås Psykologmottagnings profil och hur den gestaltas i vår logo:

Vår profil utgår från några grundläggande tankar som varit viktiga för oss att integrera i vår logosymbol. Nyckelorden är ”lugn”, ”energi”, ”stilrenhet”, ”ljus” och ”organisk”. Lugn och energi kan ju vara motsättningar; men tanken är att ha energi till att slappna av och att finna lugn.

Psykologiprofessionen handlar på många sätt om att lösa problem, skapa sinnesro och att vara ett ledljus för klienter. Detta finns därför med som en del i själva logosymbolen.

Logon utgår från ett centrum. Utifrån detta centrum växer symbolen. Den växer ut från sitt centrum som en flamma växer från en tändsticka, eller en blomma växer från jorden. På detta sätt kan logon associeras med en blomma eller en flamma; en organisk enhet som växer; ett ljus som visar vägen.

Formerna i logon är organiska. De är runda och naturliga. Samtidigt finns det punkter som har hög fokus och som är renare och spetsigare. Dessa kontraster har använts för att få med alla nyckelord. De runda formerna förstärker nyckelorden; ”lugn” och ”organisk”. Samtidigt som de fokuserade punkterna framhäver ”energi” och ”ljus”.

De enkla och raka dragen förstärker intrycket av ”stilrenhet”. Det stilrena förstärks också av den relativt smala färgpaletten i logon.

Typsnittet har också valts för att framhäva den symbolik vi eftersträvat. Detta har gjorts med ytterligare en kontrast; ett typsnitt med strama linjer. Detta sätter fokus på logosymbolen och skapar en visuellt god balans.

Typsnittet har fått lagom med luft och utrymme och logosymbolen är placerad över skriften, lite ovan centrum i bilden. Detta för att matcha typsnittet och ge helheten en god visuell balans.

Våra kärnvärden är: utveckling, engagemang och nytta.